BIỆT THỰ GIA HÒA

028 6275 6688

BIỆT THỰ GIA HÒA

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: KDC Cao Cấp Gia Hòa, P. Phước Long B, Q.9

Qui mô công việc: 4 tầng, 376 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công