Biệt Thự - Q. Bình Tân

028 6275 6688

Biệt Thự – Q. Bình Tân

Ngày đăng: 23/09/2020

Thời gian: 2020

Địa điểm: Khu Ao Sen, Đường Tên Lửa, Q. Bình Tân

Qui mô công việc: 1 tầng hầm, 1 trệt, 2 lầu, mái và 828 m2

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công