CĂN HỘ DỊCH VỤ BÙI HỮU NGHĨA

028 6275 6688

CĂN HỘ DỊCH VỤ BÙI HỮU NGHĨA

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 hầm, 6 tầng, 1048 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công