CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 2

028 6275 6688

CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 2

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: P. Bình Trưng Tây, Q.2

Qui mô công việc: 6 tầng, 408 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công.