CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN BÌNH THẠNH

028 6275 6688

CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN BÌNH THẠNH

Ngày đăng: 06/01/2020

Thời gian: 2017

Địa điểm: Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 hầm, 8 tầng, 1441 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công