CĂN HỘ DỊCH VỤ SECRET GARDEN

028 6275 6688

CĂN HỘ DỊCH VỤ SECRET GARDEN

Ngày đăng: 06/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Nguyễn Duy, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 hầm, 7 tầng, 1554 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công.