CĂN HỘ DỊCH VỤ TRẦN KẾ XƯƠNG

028 6275 6688

CĂN HỘ DỊCH VỤ TRẦN KẾ XƯƠNG

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Trần Kế Xướng, P. 3, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 hầm, 7 tầng, 850 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công