KHÁCH SẠN NGUYỄN THÁI BÌNH

028 6275 6688

KHÁCH SẠN NGUYỄN THÁI BÌNH

Ngày đăng: 06/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Nguyễn Thái Bình, Q1.

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công.