KHÁCH SẠN THANH QUANG

028 6275 6688

KHÁCH SẠN THANH QUANG

Ngày đăng: 06/01/2020


Thời gian: 2018

Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, Q7

Qui mô công trình: 1 hầm, 8 tầng, 982 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công