Nhà ở Kết hợp Căn Hộ Dịch Vụ - Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh

028 6275 6688

Nhà ở Kết hợp Căn Hộ Dịch Vụ – Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh

Ngày đăng: 03/04/2020

Thời gian: 2020

Địa điểm: Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 3 tầng, Sân Thượng, 512 m2 sàn.

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi Công.