NHÀ PHỐ ANH PHONG THỦ ĐỨC

028 6275 6688

NHÀ PHỐ ANH PHONG THỦ ĐỨC

Ngày đăng: 13/02/2020

Thời gian: 2017

Địa điểm: KP3, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức.

Qui mô công việc: 2 tầng

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công