Trường Mầm non Jamila Khang Điền

028 6275 6688

Trường Mầm non Jamila Khang Điền

Ngày đăng: 23/09/2020

Thời gian: 2020

Địa điểm: Chung cư Jamila Khang Điền

Qui mô: 960 m2.

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất.