TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND

028 6275 6688

TRƯỜNG MẦM NON KINDERLAND

Ngày đăng: 01/01/2020

Thời gian: 2018

Địa điểm: Phan Văn Đáng, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Qui mô công việc: 3 tầng, 2200 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công