Văn Phòng Cho Thuê - Đặng Thùy Trâm, Q. Bình Thạnh

028 6275 6688

Văn Phòng Cho Thuê – Đặng Thùy Trâm, Q. Bình Thạnh

Ngày đăng: 06/01/2020

Thời gian: 2020

Địa điểm: KDC Bình Hòa, Đặng Thùy Trâm, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 tầng hầm, 1 trệt, 3 lầu, mái BTCT và 375 m2

Phạm  vi công việc: Thi công