VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐIỆN BIÊN PHỦ

028 6275 6688

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2018

Địa điểm: Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh

Qui mô Công trình: 1 hầm, 6 tầng, 1055 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công.