VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐIỆN BIÊN PHỦ

028 6275 6688

VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày đăng: 07/01/2020

Thời gian: 2017

Địa điểm: Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh

Qui mô công trình: 1 hầm, 7 tầng, 1355 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công