VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN DUY

028 6275 6688

VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN DUY

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Nguyễn Duy, P.3, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 1 hầm, 7 tầng, 1354 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công