VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN XÍ

028 6275 6688

VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN XÍ

Ngày đăng: 07/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh

Qui mô công việc: 5 tầng, 430 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế và Thi công.