VĂN PHÒNG CHO THUÊ PHẠM CƯ LƯỢNG

028 6275 6688

VĂN PHÒNG CHO THUÊ PHẠM CƯ LƯỢNG

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Phạm Cư Lượng, Q. Tân Bình

Qui mô công việc: 1 hầm, 6 tầng, 860 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công