VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở BÙI ĐÌNH TÚY

028 6275 6688

VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở BÙI ĐÌNH TÚY

Ngày đăng: 21/01/2020

Thời gian: 2019

Địa điểm: Bùi Đình Túy, Phường 12, Q Bình Thạnh

Qui mô công việc: 7 tầng, 775 m2 sàn

Phạm vi công việc: Thi công