VĂN PHÒNG NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ MỸ

028 6275 6688

VĂN PHÒNG NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ MỸ

Ngày đăng: 07/01/2020

Thời gian: 2015

Địa điểm: Phú Mỹ, BRVT

Qui mô công việc: 3 tầng, 1192 m2

Phạm vi công việc: Thi công